Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
16. januar 2019
Søk

Den som kjører riksveg 3 over Kvikne har sikkert lagt merke til den gamle damkonstruksjonen i Orkla en halvmil sør for Yset. Dette er det gamle Eidsfossen Kraftverk som ble bygd i perioden våren 1915 - april 1917. Den skulle forsyne Røstvangen Gruver med elektrisk strøm. Inntil kraftstasjonen stod ferdig hadde Røstvangen vært avhengig av dieselaggregat til å drive taubanen og gi strøm til annen virksomhet.

På det meste var det 60 anleggsarbeidere og to formenn ansatt i byggeperioden ved Eidsfossen. En del av disse kom fra distriktet her, men ettersom det var behov for spesialister, kom også mange utafra. I området rundt anlegget ble det bygd to maskinistboliger, arbeidsbrakker, redskapsboder, ei smie og sementboder.

Les mer om Eidsfossen kraftverk her

Jon Baxendale har lagd en flott 360 grader virituell vandring i Eidsfossen kraftverk. Se den her